Home » Bez kategorii » Wyspy Marshalla jako miejsce do zakładania działalnosci

Wyspy Marshalla jako miejsce do zakładania działalnosci

Jako przedsiębiorca stale musimy poszukiwać sposobów na oszczędności, zwłaszcza w zakresie obciążeń podatkowych. Jak się zapewne domyślamy, istnieją kraje, które znacznie przychylniej traktują przedsiębiorców, głównie poprzez odpowiednie przepisy fiskalne redukujące koszty prowadzenia działalności. Jednym z takich miejsc jest państwo, o którego istnieniu być może nawet nie wiedzieliście, czyli Republika Wysp Marshalla. Dlaczego są one aż tak ciekawym wyjściem? Pozwólcie, że wam wyjaśnimy!

Wyspy Marshalla?

Na samy, początku, warto wspomnieć o specyfice tego miejsca. Jest to niewielkie wyspiarskie państwo położone w zachodniej Oceanu Spokojnego i mapa Wysp Marshallaskłada się z ponad 1200 maleńkich wysp. Swoją autonomię uzyskały dopiero w 1986 roku, a ich najważniejszymi gałęziami gospodarki są rolnictwo, rybołówstwo oraz turystyka. Jak się jednak okazuje, takie państewko nie jest w stanie funkcjonować bez pokaźnych dotacji od Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten ostatni czynnik przełożył się na kształt obowiązujących przepisów prawnych i podatkowych, które są tak zachęcające dla przedsiębiorców.

Dlaczego tam?

Warto zastanowić się nad tym, co przyciąga przedsiębiorców z całego świata do zakładania swoich firm na tych wyspach. Przede wszystkim, spółki z widok jednej z wyspzagranicznym kapitałem tworzone w ramach prawu nie tylko Wysp Marshalla są zwolnione z praktycznie wszystkich podatków! Mówimy tutaj nie tylko o tym dochodowym, ale także całej gamie podatków takich jak tym od obrotów, opłatach skarbowych, kontrolach dewizowych czy innych opłatach państwowych. Nie mamy także obowiązku składania sprawozdań finansowych. Jedyne co tak naprawdę musimy zrobić każdego roku to wnieść pewną zryczałtowowaną sumy publicznoprawnej na rzecz podmiotu, który prowadzi rejestr spółek.

Twoje informacje są bezpiecznie

Inną cechą, która decyduje o tak wysokiej ilości spółek rejestrujących się w tym państwie, jest bardzo wysoki poziom poufności informacji. Wszelkie dane członków zarządu są w pełni poufne a jedyną osobą, która ma do nich dostęp, jest agent rejestrowy spółki. Oznacza to, że nie istnieją żadne rejestry przedsiębiorców, które wykazywałyby jakiekolwiek informacje o udziałowcach. Co więcej, Wyspy Marshalla nie współpracują z żadnymi innymi jurysdykcjami podatkowymi!

Podsumowanie

Mimo tego, że nasz kraj staje się coraz bardziej przyjazny pod względem prowadzenia działalności gospodarczej, wciąż nie może równać się z miejscami pokroju Wysp Marshalla. Są one prawdziwym rajem podatkowym, eliminujących przez swoje przepisy praktycznie wszystkie problemy związane z podatkami. Miejsce, w którym utworzymy naszą firmę, będzie ważnym punktem początku działalności. Dlaczego więc nie ułatwić sobie całego procesu?